Back »

Shiraz Edry

Shiraz Edry

שירז אדרי

הכשרה ולימודים-

בוגרת מצטיינת של פרויקט “רואים רחוק” של שידורי קשת. זכתה במלגת למודים מלאה לתואר ראשון, למצטיינים

 

טלויזיה-

להעיר את הדוב – קשת, בימוי: קרן מרגלית

 

קולנוע

תפקיד מרכזי בסרט גמר של הבמאית, שירה פלורנטין.  סם שפיגל, ירושלים..

Loading...