Hila Shalev / הילה שלו
Hila Shalev / הילה שלו
הכשרה ולימודים
 
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין
 
זמרת.
 
זכייה בתחרויות מטעם יורם לוינשטיין
 
התחרות ע"ש אהוד מנור – במקום הראשון
 
התחרות ע"ש עדי קמרי – במקום הראשון
 
 
במה ותיאטרון
 
במסגרת תיאטרון הבימה:
v"גברתי הנאווה" – תפקיד: לייזהדוליטל (Under-study), בימוי: משה קפטן, ההצגה עתידה לעלות בספטמבר 2013.
v"המאהב" – תפקיד: דאפי(דמות ראשית), בימוי: שיר גולדברג,
ההצגה עתידה לעלות בסוף שנת 2013/ תחילת 2014.